ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η συμμετοχή σου στη δράση συνδυάζεται με καθημερινή προσφορά εθελοντικής εργασίας για 4 ώρες εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Θα πρέπει να είσαι ενεργό μέλος της ομάδας και να συνεισφέρεις στην εργασία και στον κοινό στόχο. Αν γίνουν κάποιες αλλαγές στο είδος και το πρόγραμμα της εργασίας που σου έχει κοινοποιηθεί προγενέστερα, πρέπει να δείξεις ευελιξία και να ακολουθήσεις το νέο πρόγραμμα πρόθυμα. Σε αυτή την περίπτωση είσαι υποχρεωμένος να ενημερώσεις τον ομαδάρχη σου και όχι να απέχεις αδικαιολόγητα.

Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της ομάδας, για το σύνολο της δράσης, την οργάνωση των οικονομικών, τις προμήθειες, την εργασία και τις περιηγήσεις. Ως εθελοντής πρέπει να συμμορφώνεσαι με τις υποδείξεις τους,  με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος καθώς και να τηρείς πιστά όλα τα μέτρα ασφαλείας που σου υποδεικνύονται.

Για τις περιηγητικές ή άλλες δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο, είναι σημαντικό να συνεργάζεσαι με την υπόλοιπη ομάδα ώστε ο χρόνος να αξιοποιείται δημιουργικά. Επίσης, καλείσαι να συνεισφέρεις και να ακολουθήσεις το πρόγραμμα όπως αυτό ορίζεται από τον διοργανωτή που σε φιλοξενεί με βάση τις ανάγκες της ομάδας.

Πρέπει να ενημερώνεις πάντα τον ομαδάρχη για τυχόν μετακινήσεις σου κατά τον ελεύθερο χρόνο. Στις ελεύθερες ώρες είσαι υπεύθυνος για την προσωπική σου ασφάλεια και ο ομαδάρχης όπως και ο διοργανωτής δε φέρουν καμία ευθύνη, ακόμα κι αν έχουν ενημερωθεί για τις μετακινήσεις σου, τις προθέσεις σου και το πρόγραμμα που έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποφεύγεις κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την σωματική σου ακεραιότητα ή να βλάψει με κάθε τρόπο τρίτα άτομα, τόσο κατά την διάρκεια της δράσης όσο και κατά τον ελεύθερο χρόνο σου.

Δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση εκτός του χώρου διαμονής της ομάδας. Αν για οποιοδήποτε λόγο πραγματοποιήσεις έξοδο με ή χωρίς ενημέρωση του ομαδάρχη, το πράττεις με αποκλειστικά δική σου ευθύνη, είσαι υπεύθυνος για την προσωπική σου ασφάλεια και για ό,τι συμβεί σε τρίτους και ο ομαδάρχης όπως και ο διοργανωτής δε φέρουν καμία ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, δεν επιτρέπεται να φιλοξενούνται στο χώρο διαμονής άτομα που δεν συμμετέχουν σε αυτή και δεν ανήκουν στην εθελοντική ομάδα.

Ο διοργανωτής μπορεί να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα εργασιών ή περιηγήσεων, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, να αλλάξει από πρωί σε απόγευμα την ημερήσια εργασία με την περιήγηση, καθώς και το γενικότερο πλάνο εργασιών. 

Το ποσό συμμετοχής στη δράση εθελοντικής εργασίας καταβάλλεται την ημέρα υποδοχής σου, αφορά αποκλειστικά στην αγορά πρώτων υλών παρασκευής γευμάτων και το κοινό ταμείο της ομάδας.

Τα έξοδα διαμονής, και το σύνολο των περιηγήσεων όπως και μετακινήσεων εντός του χρονικού διαστήματος της δράσης, καλύπτονται από τον διοργανωτή και δεν βαρύνουν τον εθελοντή.

Τα έξοδα ταξιδιού από και προς την Κερκίνη, (αεροπορικά ή άλλα), και τα έξοδά κατά τον ελεύθερο χρόνο του, επιβαρύνουν τον εθελοντή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ, ΤΟΞΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ή η χρήση φαρμάκων για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή χωρίς την ανάλογη συνταγή. Η απαραίτητη χρήση φαρμάκων πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στον διοργανωτή το αργότερο μέχρι την ημέρα έναρξης της δράσης, ενώ σε πιθανή ασθένεια που θα εμφανιστεί κατά την διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να χορηγηθεί στον διοργανωτή αντίγραφο της γνωμάτευσης του ιατρού και της ιατρικής συνταγής με τα φάρμακα που χορηγήθηκαν.

Απαγορεύεται επίσης ρητά σε όλο το χρονικό διάστημα της δράσης, η κατοχή και χρήση αντικειμένων που χαρακτηρίζονται από τον νόμο ως όπλα, ακόμα κι αν ο εθελοντής έχει νόμιμη άδεια κατοχής τους.

Κατά την χρήση Η/Υ, tablet, κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής που συνδέεται με το διαδίκτυο, απαγορεύεται η σύνδεση με ιστοσελίδες που περιέχουν περιεχόμενο πορνογραφικό, ρατσιστικό, περιεχόμενο που δύναται να διεγείρει μισαλλοδοξία ή έχθρα και εν γένει ιστοσελίδες που δύνανται να έχουν κακόβουλο λογισμικό.

Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για παράνομες πράξεις ή  παραλείψεις σου, ως και για τις συνέπειες τους κατά την χρονική διάρκεια της δράσης.

Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια των προσωπικών σου αντικειμένων, τα οποία οφείλεις να προσέχεις με μεγάλη επιμέλεια.

Οφείλεις να δείχνεις κόσμια συμπεριφορά και να αποφεύγεις διαπληκτισμούς και εντάσεις, σε περίπτωση δε οποιουδήποτε προβλήματος οφείλεις να το αναφέρεις άμεσα στον ομαδάρχη σου και τον διοργανωτή.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα των βιντεοσκοπημένων ή φωτογραφικών στιγμιότυπων στα οποία εμφανίζεται ο εθελοντής και μόνο κατά την χρονική διάρκεια της δράσης, παραχωρούνται στον διοργανωτή για την προώθηση της δράσης και μόνο γι’ αυτό και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά, με μόνο σκοπό την προώθηση της δράσης.  

Ο υπογράφων δηλώνει υπεύθυνα πως ο εθελοντής, δεν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας που δεν του επιτρέπουν τη συμμετοχή του στη δράση και έχει υποβληθεί σε πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Η αστική ευθύνη του διοργανωτή υπάρχει μόνο κατά τις ώρες εργασίας και περιηγήσεων και περιορίζονται αποκλειστικά σε ατυχήματα ή συμβάντα που θα μπορούσαν να προβλεφθούν και να αποτραπούν από τον διοργανωτή και μόνο σε αυτά.

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης σου με τους παραπάνω όρους κατά την διάρκεια της δράσης, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα της μερικής παύσης ή αποπομπής σου από τη συνέχεια της, χωρίς την επιστροφή χρημάτων.

Με την υπογραφή μου, αναγνωρίζω ότι τα προσωπικά μου στοιχεία που μου ζητούνται είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της δράσης, την ασφάλεια των μελών και της δράσης εν γένει, καθώς και για την προστασία της προσωπικής μου υγείας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς. Πέραν δε αυτού, αποδέχομαι ότι ο ξενοδοχειακός χώρος διαμονής πρέπει να φυλάσσεται και τελώ σε γνώση ότι είναι δυνατόν να αποτυπωθεί η εικόνα μου σε κάμερα ασφαλείας, με σκοπό την προστασία του χώρου και των διαμενόντων στο ξενοδοχείο όπως και εμού του ιδίου.


© 2019