ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΔΡΑΣΗ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ και ο ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ, συλλέγουν και χρησιμοποιούν κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η κοινολόγηση με παρουσίαση φωτογραφιών, βίντεο ή κειμένων, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουν και μόνον σε αυτά όπως αναλύονται παρακάτω:

1.FaceBook σελίδες,
το ηλεκτρονικό προφίλ του ίδιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης  https://www.facebook.com/KerkiniVolunteer,


3.Instagram ηλεκτρονικό προφίλ, https://www.instagram.com/kerkinivolunteer/,
και τέλος οι σταθεροί ιστότοποι, https://ethelonteskerkinis.blogspot.com    https://oikoperiigitis.gr 
με αποκλειστικό σκοπό η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, να οδηγήσει στην προώθηση των σκοπών και διαφήμιση της δράσης και μόνων γι’ αυτούς.

Χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν προκειμένου: Να επικοινωνεί μαζί σας, εφόσον έχει εξασφαλίσει με την υπογραφή της παρούσης, τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό, σχετικά με τις υπηρεσίες και να σας στέλνει ειδοποιήσεις απευθείας ή μέσω τρίτων.

Να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές των παραπάνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Να απαντάει στα αιτήματα και στα ερωτήματά σας.

Πέραν δε των στοιχείων αυτών που αναφέρονται ανωτέρω, συγκεντρώνει προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας όλων των συμμετεχόντων, την αποτροπή παράνομων ενεργειών καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την διαμονή σας στον ξενώνα. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζεται ο υπεύθυνος του ξενώνα και του προγράμματος, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

Η ΔΡΑΣΗ και το νομικό τμήμα του ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗ, σε περίπτωση υποκλοπής υλικού αποκλειστικά και μόνον από τους προαναφερόμενους ιστοτόπους που θα έχουν σαν αποτέλεσμα σειρά κακόβουλων ενεργειών μέσω αυτής, οι οποίες δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και την δημιουργία παρανόμως νέας ταυτότητας τρίτου προσώπου με τα στοιχεία του εθελοντή ή την χρήση των στοιχείων του έναντι τρίτων. Οφείλει να παρέχει τη νομική του συνδρομή (αμισθί), μέχρι την τελική αποκατάσταση της τάξης και της ηθικής του εθελοντή.

Η ΔΡΑΣΗ και ο ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ, σας ενημερώνει για το δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης/διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που παραχωρείτε, οποιαδήποτε στιγμή, στα δεδομένα (video, φωτογραφίες και κείμενα), που είναι εφικτό να εφαρμοστεί η εναντίωση κατά τον χρόνο που αυτή διατυπώνεται. 

© 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου